14 Temmuz 2024
Özel Mekanlar

İSA BEY İMARETİ – ( AYASULUK KİTAPLIĞI ) – SELÇUK / İZMİR

İzmir ili, Selçuk ilçesi, Atatürk mahallesi 1051 sokak No: 19 da olan yapı Selçuklu dönemi eseridir. 1365 yılında İsa Bey hamamı ile beraber yapıldığı sanılıyor. Aydınoğlu Beyi İsa Bey tarafından yaptırılan imaret dikdörtgen planlı ve 8.40 X 3.30 m. Ölçülerinde olup, 110 metre kare alanı kaplamaktadır. Taşıyıcı duvarlar 1.00 m. kalınlığındadır. Dışı taş ve tuğla ile örtülü duvarların köşelerinde antik taşlar kullanılmıştır. Ön cephede biri dar, biri geniş iki açıklık vardır. Geniş olanın üstündeki kemer yıkılmış ve üst kısmında tuğla süslemeli bir girinti vardır. Bu kapının güneyinde daha dar bir açıklık vardır. Kemerli olan bu açıklık pencere veya ikinci bir kapı olabilir. Üst yapıda ilk olarak göze çarpan kısım taş ve tuğla ile yapılmış kubbe kasnağıdır. Kapıdan girilince yapının iki bölümlü olduğu anlaşılıyor. Bu iki bölümü birbirinden ayıran ortadaki tek sütun ve iki yanındaki kemerdir. Efes’ten getirildiği tahmin edilen granit sütun üzerine başlık olarak antik bir sütun kaidesi yerleştirilmiştir. Sütun üzerinden kuzey ve güneye açılan, birbirinin simetriği 3,65 m. Yüksekliğindeki iki kemer, kuzey ve güney nişler üzerine oturmaktadır.
Yapı 1965 ve 1990 yıllarında restore edilmiş olup şu an AYASULUK KÜTÜPHANESİ olarak işlev görmektedir.

KAYNAK: İzmir taşınmaz kültür varlıkları envanteri