18 Temmuz 2024
Özel Mekanlar

HİPODROM KÖŞK BİNASI – TORBALI / İZMİR

İzmir ili, Torbalı ilçesi, Murat Bey Mahallesi, Özbek Caddesi üzerinde, Eski eser tescilli yapı Geç Osmanlı dönemi eseridir. Kuzeyinde küçük bir koruluk, doğusunda lise yapısı, batısında sağlık merkezi, güneyinde spor alanları ve şehir stadyumu bulunmaktadır. Büyük bir yangın geçiren iki katlı yapının, taşıyıcı dış duvarları haricinde, çatı örtüsü, iç taşıyıcı sistemi, kapı ve pencere doğramaları tamamen yok olmuştu. Yapı, yangın öncesi Bölge Veterinerlik Müdürlüğüne ait hara olarak kullanılmaktaydı.

II. Abdülhamid tarafından Baltacı Dimyos adlı bir Rum’dan satın aldığı araziler üzerine kurulmuş olan köşkün arazi üzerindeki mantar meşeleri İspanya Kralı 12. Alfonso tarafından Sultan 2. Abdülhamid’e hediye edilerek dikilmiştir. Evliyazade Refik Bey 1894 yılında burada bir yarış sahası kurduğu için, 2. Abdülhamit tarafından bir nişanla ödüllendirilmiştir.

Yörede ( Abdülhamit in seyir terası ) olarak anılan yapı, iki katlı olup, yığma kagir, dış duvarlara ve ahşap karkas iç taşıyıcı iskelete sahiptir. Dış duvarlar yığma moloz taş, iç duvarlar bağdadidir. Yapının ikinci katına ait sadece kuzey duvarı sağlam olarak yerinde kalmıştır. Zemin kat yığma taş malzeme ile inşa edilmiş olup, kalın bir harç tabakası ile sıvanmış ve badanalanmıştır. Zemin katta her yönden birer adet olmak üzere toplam dört adet giriş bulunmakta; ayrıca yapının üst kat doğu cephesinden kagir merdivenli beşinci bir girişi de bulunmaktadır. Yapıda malzeme olarak taş, tuğla, ahşap, taşıyıcı, koruyucu ve dolgu malzemesi olarak oldukça fazla kullanılmıştır. Üst örtüde ise, alaturka kiremit kullanılmıştır. Dış duvarlar sıvasızdır. Sıva üzeri taş taklidi derz yapılmıştır. Yapının kuzey giriş cephesi diğerlerine göre daha gösterişlidir. Kemerlerin kilit taşlarında alçak kabartma şeklinde ay yıldız motifi görülür. Pencereler ferforje dövme demir parmaklıklara sahiptir. Yapının köşelerinde, yeşil andezit taşından, çaplı köşe motifleri yapılmıştır.