14 Temmuz 2024
Özel Mekanlar

ESKİ ÖĞRETMEN EVİ – KARS

Kars İli, Yusuf paşa Mahallesi, Halitpaşa Caddesi üzerinde yer alan ve tapunun pafta 4,ada 367, parsel 1’de kayıtlı bulunan üç katlı taşınmaz doğu-batı istikametinde dikdörtgen planlı olarak inşa edilmiştir.
1877-1878 Osmanlı-Rus savaşından sonra Kars’ın Rus işgalinde kaldığı 40 yıllık işgal sırasında Rusların Şehirde başlattığı imar çalışmaları sırasında BALTIK mimari tarzında inşa edilen bina üç katlı olarak yapılmıştır.
Bu dönem mimarisinde çokça kullanılan binalardaki gibi dış cephe duvarları düzgün kesme bazalt taşından yapılan Eski Öğretmen Evi’nin giriş cephesi kuzey istikamettedir. Bu cephede iki giriş kapısı ve birinci katta 6 pencere, ikinci katta 8 pencere bulunmaktadır. Binanın kuzey-batı duvarları oval bir şekilde birleştirilerek ikinci katta cephe duvarının dışarısına çıkıntı yapan bir balkon yapılmıştır. Binanın batı cephesinde her katta 6 adet pencere mevcuttur. Binanın her iki cephesinde çatı alanlıklarında kartuş süslemeler ve pencere üstlerinde bitkisel motifli süslemeler bulunmaktadır.
Eski Öğretmen Evi, Cumhuriyetin ilanından sonra Hazine mülkiyetine geçmiş ve bu tarihten sonra uzun bir müddet Ziraat Bankası binası olarak kullanılmıştır. Bina 1984 yılında Öğretmen Evi olarak yeniden düzenlenmiş bu çalışma kapsamında iç mekan tamamen değiştirilmiştir. Ayrıca bu restorasyon çalışmaları sırasında binanın arka cephesine iki katlı betonarme bir ek bina inşa edilmiştir.
Yeni Öğretmen Evi yapıldığından bina 2003 yılında boşaltılmış ve 2005 yılında ise Kafkas Üniversitesine tahsis edilmiştir. Yeniden restorasyonu yapılan bina Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.6.1988 tarih ve 88 sayılı kararı ile tescil edilerek koruma altına alınmıştır.
KAYNAK: KÜLTÜR PORTALI