14 Temmuz 2024
Özel Mekanlar

ESKİ HÜKÜMET KONAĞI (EMNİYET MD. LÜĞÜ) BİNASI – BERGAMA / İZMİR

Bu bina Zafer Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:3 de bulunmaktadır. Bina Kaymakam Kemal Bey tarafından 20. yy sonu Osmanlı mimari geleneği tarzında yapılmıştır. Bugün Emniyet Müdürlüğü olarak kullanılmaktadır. 
Yapının inşa malzemesi zemin kat duvarlarında moloz taş olup, dışı muntazam kesme taş kaplamalıdır. Yapının diğer kısımları ise dolgu duvar tekniğinde inşa edilmiştir. İç kısımları ise ahşaptır.
Bodrum + iki katlı yapı, iç sofalı plan tipinde, almaşık duvar tekniğinde yapılmıştır. Giriş dönemin özelliği olarak derin bir niş halindedir. Cephe zengin taş plastiğe sahiptir. Kapının üzerinde mermer üzerine yazılmış dört satırlık Osmanlıca inşa kitabesi yer almaktadır. Simetrinin esas tutulduğu cephede demir konstrüksiyonlu iki adet açık cumba yer almaktadır. Taş silmelerle geçilen saçağın üst kısmında taş malzeme ile yapılmış tepelik ve ahşap saat kulesi yapıya anıtsallık katan ögeler olarak dikkat çekmektedir. Çatı Marsilya kiremidiyle örtülüdür.
Bina dış, iç, üst yapı elemanları olarak oldukça iyi durumdadır. Yapı zemin kat hariç iki katlıdır. Bu iki kat birbirinden bir silme ile ayrılır. Yapının cephesi doğuya bakmaktadır. Giriş ortada olup oldukça geniş ve derin bir niş şeklindedir. Bu niş hem yapının içine hem de dışına yuvarlak bir kemerle açılır. Zemin katta girişin sağında ve solunda üçer adet kareye yakın pencere açıklığı mevcuttur. Birinci katta girişin iki yanında dikdörtgen şekilli üçer tane pencere yer almaktadır. Üst katı da aynı pencerelere sahiptir. İkinci katta sağ ve solda ortadaki pencerelerin önünde birer adet demir konstrüksiyonlu küçük balkon vardır. Yapının içinde bir koridora açılan çeşitli büyüklükte simetrik odalar vardır. İkinci kata ahşap merdivenle çıkılır. 
Çatı promidal olup, Marsilya kiremidi ile örtülüdür. Çatının tam ortasında kare planlı bir saat kulesi vardır. Her yüzünde birer adet saat mevcuttur.

Kaynak: Bergama Belediyesi

Bir yanıt yazın