22 Mayıs 2024
Özel Mekanlar

BİLECİK BELEDİYE BİNASI – BİLECİK

ESKİNİN RÜŞTİYE İDADİSİ, ŞİMDİNİN BİLECİK BELEDİYE SARAYI

Rüştiye İdadisi, Merkez İstiklal Mahallesi Ertuğrul Caddesi üzerinde yer almaktadır. Döneminde Anadolu’da büyük bir imar faaliyeti ile eğitim seferberliği başlatan Sultan II. Abdülhamit Han çoğu şahsi parasından olmak üzere; camii, mescit, mektep, medrese, hastane, çeşme, köprü vs. gibi toplamda 1552 eser yaptırdığı kayıtlarda mevcuttur. Eğitime çok önem veren ve hiçbir fedakarlıktan kaçmayan Sultan II. Abdülhamit Han; ‘’ Ben okumuş adamdan korkmam’’ diyen bir padişahtı. Osmanlı döneminde en büyük eğitim ve öğretim hamleleri onun döneminde yapıldı. 1905 yılında inşa edildikten sonra 1906-1907 yıllarında İdadi olarak açılışı yapılan mektep, 1932-1933 yıllarında ise Rüştiye(ortaokul) mektebi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Asırlık bir yapı olan Rüştiye İdadisi, 2001 yılına kadar farklı eğitim kurumları tarafından kullanıldıktan sonra, yalnızlığa terkedilen yapı metruk halde bırakılmıştır. Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait olan yapı 2005 Yılında Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı öncülüğünde geniş çaplı bir restorasyon çalışmasından geçerek yeniden daha sağlıklı bir şekilde işlev görür hale gelmiş ve Bilecik Belediye Sarayı olarak hizmet vermeye başlamıştır.

TARİHİ ESERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ

Şüphesizdir ki, günümüz teknolojisinin verdiği sınırsız imkanlara karşın eski ustaların yaptığı eserler daha da kıymetli ve değerlidir. Adeta sanatın ve ustalığın konuşturulduğu eserlerden biri olan Rüştiye İdadisi hakkında detaylı bilgi anlamında şunları söyleyebiliriz:

Rüştiye İdadisi, geniş bir bahçesi bulunan yapı, kareye yakın dikdörtgen plana sahip olup tamamen kagir (taş yapı) olarak inşa edilmiştir. Yapı bodrum kat üzerine iki katlı olarak yapılmış ve üzeri kiremit çatı ile örtülmüştür. Yapı bünyesinde çıkıntı yapan saçakların alt yüzeyleri ahşapla kaplanmış olup yine ahşap çıtalarla bölünmüştür. Yapının her katı tüm cephelerde yer alan çok sayıdaki pencerelerle aydınlatılmış ve hareketlendirilmiştir. Bodrum otuz sekiz, zemin kat kırk bir, üst kat ise kırk iki pencere ile aydınlatılmıştır. Bodrum pencereleri kareye yakın dikdörtgen formlu ve basık kemerli, zemin kat ile üst kat pencereleri dikdörtgen formlu basık kemerli olarak tasarlanmıştır. Pencere kemerleri vurgulanmış ve pencere kemerlerinin kilit taşları belirginleştirilerek dışa taşırılmıştır. Bodrum kat pencereleri demir parmaklıklıdır.

Güneye bakan ön cephe, ana giriş cephesi olmasından dolayı diğer cephelere göre daha özenli inşa edilmiştir. Giriş cephesi üst katta bulunan ortadaki büyük pencerenin üstünde

Sade olarak düzenlenmiş yapıda giriş cephesinin üst kat penceresi üzerinde kabartma şeklinde akantus yaprağı ile Barok ve ampir tarzı kabartma süslemeler yer almaktadır. Girişin hemen üzerinde üçlü pencere açıklığı bulunmaktadır. Güney cephenin ortasında yer alan beş basamaklı ve tek yönlü merdivenden girişe ulaşılır. Ortadaki geniş açıklıktan yapıya giriş sağlanır. Yapıya girişi sağlayan kapı dikdörtgen formlu ve ahşap çift kanatlıdır. Yapı da doğu ve batı cephelerde simetrik olarak yerleştirilmiştir. Bu cephelerde dikdörtgen formlu basık kemerli pencereler alt ve üst pencere sırasını oluşturmaktadır.

Bodrum ve zemin kat planı aynı olan yapının kare planlı bir iç avlusu bulunmaktadır. Dört yönde dolaşan koridor iç avludan ışık alan pencerelerle aydınlatılmıştır. Bodrum üzeri iki katlı olarak inşa edilmiş olan yapıda, katlar arasındaki geçişi sağlayan merdivenleri; doğu ve batı duvarlarının ortasına gelecek şekilde simetrik olarak yerleştirilmiştir. İç avlulu olarak tasarlanmış yapı; köşe çıkmaları, pencere sıraları, giriş ve silmelerle hareketlendirilerek tek düze bir görünüm arz etmesi engellenmiştir. Avlunun tam ortasında fayansla kaplı altıgen bir havuz bulunmaktadır.

Atalarımızdan bizlere emanet kalan ve her anlamda büyük değeri bulunan Bilecik Belediye Sarayı Binası, gerek restorasyonu sonrası aldığı güzel görünüm gerek, bahçesinin de çok güzel bir peyzaj çalışmasıyla ele alınmasıyla insanlarımızın fotoğraf çektirmek için özellikle seçtiği nadide bir mekan haline gelmiştir. Öyle ki evlenen çiftlerimiz belediye binası ve çevresindeki ağaç ve yeşilliklerden yararlanarak, buradan çektirdikleri fotoğraflarla hayatlarının en güzel gününü süslemektedirler.

Kaynak: ESKİNİN RÜŞTİYE İDADİSİ, ŞİMDİNİN BİLECİK BELEDİYE SARAYI (BİLECİKHABER.COM.TR.)