19 Haziran 2024
Özel Mekanlar

ALAYBEYİ SIBYAN MEKTEBİ – SARUHANLI – MANİSA

Alaybeyi Sıbyan Mektebi’nin inşa kitabesi yoktur. Yapının banisi olan Ferhad Ağa önce bir cami yaptırmış, daha sonra eşinin isteği üzerine yapının güneybatısına sıbyan mektebini ekletmiştir. Cami H.979/M.1571-1572 yılında inşa edildiğine göre, sıbyan mektebi de bu tarihten sonra yaptırılmış olmalıdır.

Ferhad Ağa, Manisa’da bir külliyesi bulunan Dilşikâr Hatun’un eşidir. III. Murad’ın Manisa’da sancakbeyi olarak bulunduğu sırada alaybeyi olarak görev yapmıştır.

Sıbyan mektebi, doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı bir yapıdır. Dikdörtgen planlı hacim, bir kemerle iki mekâna ayrılmıştır. Kare planlı mekânların üzeri birer kubbeyle örtülüdür. Çeşitli müdahalelerle zaman içerisinde yapının kurgusu değişmiş, giriş ve pencere açıklıkları da özgünlüklerini büyük ölçüde yitirmiştir. Beden duvarları taş ve tuğla ile örülen yapıda, herhangi bir süslemeye rastlanmamaktadır.

KAYNAK : MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI