23 Mayıs 2024
Müzeler

KAHRAMANMARAŞ MÜZESİ

    Kahramanmaraş’ta ilk müze 1947 yılında Taş Medrese’de kurulmuş, 1961 yılında Kahramanmaraş Kalesi’ne taşınmıştır. 1975 yılında ise Azerbaycan Bulvarı’nda bulunan bugünkü mevcut müze binasına taşınmıştır.

    Yapımına 1970 yılında başlanan mevcut müze binası, 29 Kasım 1975’te tamamlanarak 3 adet teşhir salonu ile ziyarete açılmış, yeni teşhir salonlarına ihtiyaç duyulması nedeniyle ilave yapılar eklenerek 4 Mayıs 2012 tarihinde 7 adet sergi salonu ile tekrar ziyarete açılmıştır.

    1977 yılında temeli atılan Kahramanmaraş Müzesi ek inşaatının tamamlanması için 2003 yılı Eylül ayında başlatılan yeniden projelendirme çalışmaları sonuçlandırılmış ve Kahramanmaraş Müzesi 2012 yılı Mayıs ayında hizmete açılmıştır.

   Envanter kayıtlarında 30.000 eser bulunan Müze, yedi adet teşhir salonu, birer adet çocuk eğitim ve çok amaçlı toplantı salonu, bahçe teşhir ve çevre düzeni ile ziyaretçilerini beklemektedir.

-Antik Fil Sergi Salonu

-Direkli Mağara Kazısı Canlandırma ve Sergi Salonu

-Domuztepe Höyük Kazısı Canlandırma ve Sergi Salonu

-Maraş Aslanı ve Hitit Eserleri Sergi Salonu

-Mozaik Sergi Salonu

-Taş Eserler ve Steller Sergi Salonu

-Kronolojik Arkeolojik Eserler Sergi Salonu

-Sikke Teşhir Bölümü   

-Bahçe Teşhir Kompleksi

    Antik Fil Sergi Salonunda; Gâvur Gölü bataklığından çıkartılarak 1970 li yıllarda müzeye taşınan 2 adet antik fil iskeleti sergilenmektedir.

İki salonda; 2007 yılından itibaren kazısı devam eden Direkli Mağarası ve Pazarcık ilçesinde yer alan, M.Ö. 7000-5000 yıllarına tarihlendirilen Domuztepe Höyüğü kazı alanlarının canlandırması yapılmıştır.

    Diğer salonlarda, Geç Hitit krallıklarından olan Gurgum Krallığı eserleri. Geç Roma Dönemi’ne ait 2 adet taban mozaiği, Roma Dönemi mezar stelleri, lahit ve pişmiş toprak mezar tipleri ile Paleolitik Çağ’dan başlayarak sırasıyla Neolitik, Kalkolitik, Tunç, Demir çağları, Grek, Roma ve Doğu Roma dönemlerine kadar devam eden bir kronoloji takip edilerek vitrinler içerisinde kullanım eşyaları ve sikkeler sergilenmektedir.

    Müzenin ön ve arka bahçe teşhirinde ise Hitit, Grek, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait çeşitli taş eserler, pişmiş toprak küpler ve Kahramanmaraş Kalesi’ne ait ahşap kapı sergilenmektedir.

KADİM MÜZECİLİK GEÇMİŞİ

    Kahramanmaraş Türk Müzecilik tarihinde önemli bir yere sahip olup, şehrin tarihi eserlere ilgisi çok daha eskilere dayanır. 14. yüzyılda bölgede hüküm süren Dulkadiroğlu Beyliği zamanında, Kahramanmaraş Kalesi içinde çevreden toplanan Geç Hitit eserlerinin korunarak biriktirildiği bilinmektedir.

   Bu eserlerin başında Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde bahsettiği bugün sadece bir tanesi elimizde olan 4 adet aslan heykeli ile 19. yy’dan itibaren batılı misyonerlerce Avrupa ve Amerika’ya resmi ya da gayrı resmi yollarda götürülen Hitit stelleri gelmektedir.

MARAŞ FİLİ

    Biri cam bölmede diğeri ise bütün haliyle ayakta olmak üzere iki adet fil iskeletinin bulunduğu Maraş Fili sergi salonu, küçük büyük herkesin ilgisini çekmekte ve müzenin en önemli bölümünü oluşturmaktadır.

Kemikleri Gavur Gölü’nden çıkarılan ve birleştirilerek ayakta sergilenen 5 metre yüksekliğindeki Asya Fili’nin, yaklaşık 2500 yıl önce bu topraklarda yaşadığını öğrenmek bütün ziyaretçileri şaşırtıyor. Gavur Gölü’nden çıkarılan diğer Maraş Fillerini MTA Tabiat Tarihi Müzesi ile Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesinde de ziyaret edebilirsiniz.

TAŞ ESERLER SALONU

   Tarihçi Besim Atalay, 1913’de yazdığı eserinde sadece Amerikalı misyonerlerin 19. yy sonları ve 20. yy başlarında 60’a yakın taş eseri kaçırdığından bahseder

    Maraş Kalesi’nden misyonerler tarafından kaçırılanlardan geriye kalan büyük çoğunluğu Hitit dönemine ait taş steller ve tabletler müzenin diğer nitelikli koleksiyonları arasındadır.

     1886’dan beri İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilen, bütün Hitit şehirlerinde olduğu gibi, Maraş Kalesini uzun yıllar süsleyen Maraş Aslanı 2013 yılından İstanbul’dan getirtilerek Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmeye başlanmıştır.

GERMANİCİA SALONU

    Müzede görmeğe değer eserlerden bir diğeri ise Kahramanmaraş kent merkezindeki dört mahallenin altında 2000 yılında ilk kez keşfedilen Germanicia Antik Kenti’ne ait nadide taban mozaikleridir.

ANADOLU’NUN İLK ANA TANRIÇASI

     Neolitik ve paleolitik çağlara ait buluntular, Domuztepe Höyüğü kazısında tespit edilen on bin yıl önce bölgede yaşam sürmüş iki bin kişilik topluluğun yaşamlarına ilişkin kesitler, Anadolu’nun en eski Ana Tanrıça Heykeli ile Roma, Memluk ve Osmanlı dönemlerine ait bölgede bulunan altın ve gümüş sikkeler müzede ziyaretçilerini bekleyen diğer eserlerdir.

     2008 yılında başlayan yenileme çalışmalarından önce, müzede etnografi salonu da bulunmaktaydı. Müzede şu anda yer almayan bu bölümde yakın tarihe ilişkin kent kültürünü yansıtan kıyafetler, ev eşyaları ve geleneksel konutlardan kesitler ile kurtuluş mücadelesinde kullanılan silahlar, mermiler ve o döneme ait diğer malzemeler sergilenmekteydi.

KAYNAK: KAHRAMANMARAŞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ