14 Temmuz 2024
Müzeler

HAYME ANA MÜZESI – DOMANİÇ / KÜTAHYA

Hayme Ana Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin ninesi, Ertuğrul Gazi’nin annesidir. Ertuğrul Gazi, Sürmeli çukur’dan Anadolu’ya geldiğinde Selçuklu sultanı I. Alaaddin Keykubat tarafından kendisine Söğüt kışlak, Domaniç yaylak olarak verilmiştir. Yılın beş ayını geçirdiği Domaniç’te bir yayla mevsiminde Hayme Ana’yı yitiren Ertuğrul Gazi, annesini her yıl çadır kurduğu Çarşamba’da bir tepeye defnettirmiştir. . Hayme Ana Oğuzların Bozok kolunun (Gün Han’ın oğullarından) Kayı Boyuna mensup bir Türkmen (Yörük) kızıdır. Sultan, II. Abdulhamit, 1892’da Devlet Ana diye anılan atası Hayme Ana’nın kabrini buldurarak üstüne bugünkü türbeyi yaptırmıştır. Kütahya Valiliği, Osmanlı Devletinin kuruluşunun 700.Yılı dolayısıyla bu türbe ve müştemilatını restore ettirerek çevre düzenlemesine tabi tutmuş, her yıl Hayme Ana adına törenler yapılan alana 2500 kişilik tribün yaptırmış, 100 bin fidanlı 700.Yıl koruluğu kurdurarak, bir Osmanlı çeşmesi ve iki örnek Kütahya evi yaptırmıştır. Evlerden biri müze haline getirilmiştir.

 Çevredeki köy yerleşmeleri Ayvazlar(çobanlar), Fırınlar(fırıncılar), Aygır evi gibi geçmişteki mesleklerine göre adlandırılmıştır.

Kaynak: yoruklerr.tr.gg

Fotoğraflar: Mustafa Gürelli