22 Mayıs 2024
Medreseler

YILDIRIM BEYAZIT MEDRESESİ – BURSA

1399 tarihinde Yıldırım Bayezıd tarafından yaptırılmış olup, son defa 1948 yılında onarılmıştır. Medrese dikdörtgen bir iç avluya üç taraftan saran revakların arkasında hücreler ile giriş hacmi ve tam karşına gelen kubbeli büyük bir dershaneden oluşan bir plan şeması yansıtmaktadır. Plan olarak diğer medreselere oranla oldukça uzun bir alan üzerine düzenlenmiştir. Taştan inşa edilmiş, üzeri kubbe ile örtülü giriş hacmi dikdörtgen plan göstermektedir. Sağ ve solunda ikişer adet stalaktitli niş bulunur. Giriş kemerinin iki yanında da sütunceler yer alır. 2.79 metre genişliğindeki basık kemerli kapıdan yine üzeri kubbe ile örtülü revaka, ardından da avluya geçilir. Giriş hacminin yanında ikişer adet dikdörtgen planlı müderris odaları yer alır. Yan revaklar boyunca sağlı, sollu sekizer oda sıralanmıştır. Kuzeydekiler hacim itibarıyla biraz daha büyüktür. Odaların hepsi uzunlamasına tonoz örtülüdür. Birer pencereye sahip odalar revaka kapı ile açılmaktadır. Köşelerde pencereler ikişer adettir. Her odada iki niş ve bir ocak bulunmaktadır. Dershane, önü tümüyle açık 8.65 x 8.86 metre iç ölçüsünde üzeri kubbe ile örtülü büyük bir eyvandır. Kubbenin köşeleri onüç dizi petekle süslüdür. Ayrıca iri bademli bir kuşağı bulunmaktadır. Kubbeler dıştan kurşunla kaplıdır.
Kaynakça: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü