19 Haziran 2024
Medreseler

TAŞKINPAŞA (DAMSA)KÖYÜ-TAŞKINPAŞA KÜLLİYE MEDRESESİ- ÜRGÜP – NEVŞEHİR

Beylikler Dönemi’nin en güçlü siyasî teşekküllerinden biri olan Karamanlılar’da; ilim, kültür ve imar faaliyetleri oldukça ileri seviyede idi. Hükümdarlar başta olmak üzere; bazı emîrler, ileri gelen devlet adamları, ayrıca ilmî hüviyeti olan bir takım şahıslar bu faaliyetleri bizzat teşvik etmişler ve desteklemişlerdir. Bu cümleden olarak Karamanlı emîrlerinden olan Taşkın Paşa da, Ürgüp’ün Taşkınpaşa (Damsa) Köyü’nde XIV. yüzyıl ortalarında bir medrese, bir cami ve bir de türbe yaptırmış ve bu eserlere bazı vakıf gelirleri tahsis etmiştir. Karamanlı sanatının kendine has özelliklerini bünyesinde toplayan söz konusu yapıların tamamı günümüze kadar gelebilmiştir. Yakın zamanda yapılan bir restorasyondan sonra bugünkü şeklini alan medrese hâlen kütüphane, cami ise yine ibadet amaçlı olarak kullanılmaktadır.

KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ