30 Mayıs 2024
Köprüler

KOYUN KÖPRÜSÜ – ARMUTLU – KEMALPAŞA / İZMİR

İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Armutlu beldesindedir.
Köprünün ana gözü yıkılmıştır. Yıkık olarak köprü üzerine araç geçişi için yol yapılmış, bu şekilde kullanılmaktadır. Köprü ana gözün dışında iki gözü daha olup toplam üç gözlüdür.
Saruhanoğlu İshak Bey tarafından 14. yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmıştır. Nitekim Karaoğlanlı mukataası dâhilinde bulunan Koyun Köprüsü’nün İshak Bey evkafından olduğuna dair (hurrire fi 14 Rebiülahir sene 1114) bir belge, köprünün varlığını göstermektedir. Fakat Uluçay, Karaoğlanlı civarında yaptığı incelemelerde Saruhanlılara ait bir esere rastlayamadığını, Kemalpaşa Çayı üzerinde kimin yaptırdığı belli olmayan gayet eski bir köprünün yer aldığını ve bunun kayıtlarda adı geçen Koyun Köprüsü olma ihtimalinin bulunduğunu belirtmiştir (Uluçay, 1940: 176-178).
Kaynak: MANİSA’DA TARİHİ KÖPRÜLER VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ