20 Nisan 2024
Köprüler

KOYUN KÖPRÜ (1384) – BERGAMA / İZMİR

Kitabesine göre köprü, adil Sultan Orhan oğlu Murat Bey zamanında Felekiddin’in oğlu (bozulmuştur) tarafından H. 785, M. 1384 tarihinde yaptırılmıştır. Köprünün iki kemeri arasında bulunan iki satırlık inşa kitabesi, iki metre uzunluğundaki mermer levha üzerine yazılmış olup Menba tarafına bakmaktadır. Köprü yonu taş ve kireç harçla yapılmış olup, ikisi nehir kıyısında biride ortada yer alan, toplam üç ayaktan oluşmaktadır. Bu  ayaklar  arasına birer yuvarlak kemer atılarak vücuda getirilmiştir. Köprünün Bergama tarafında olan kemerin açıklığı 8.20 cm, Kınık tarafındakinin 12 metre olup 4.80 cm genişliği vardır. Küçük kemerin nehir yatağından kemerin kilit taşına kadar 3.40 cm, büyük kemerin ise 5 m yüksekliği bulunmaktadır. Orta ayakta ve Menba tarafında bir mahmuz vardır. Köprü tonozunun yarım daire biçimindeki silmeli üzengi taşı, köprünün yapımında kalıbı tutmak maksadı ile yapıldığı halde süs öğesi olarak bırakılmıştır. Karşıdan gelen vasıtayı beklemek için köprünün başlarında daha geniş yerler meydana getirilmiştir. Bugün görülen şakuli korkuluklar, sonradan geçidi genişletmek için yapılmıştır

Kaynak: Bergama Belediyesi

Bir yanıt yazın