14 Temmuz 2024
Kiliseler

ST. DEMETRİUS KİLİSESİ – ŞİRİNCE – SELÇUK / İZMİR

İzmir ili Selçuk ilçesi Şirince Köyünün girişinde, tepe üzerinde bulunan bu kilise XIX. yüzyılda Şirince’de yaşayan Rumlar tarafından yaptırılmıştır. Kilisenin kitabesi günümüze gelemediğinden gerçek ismi bilinmemektedir. Kurtuluş Savaşından sonra mübadele sonucunda Yunanistan’dan gelen göçmenler tarafından bu kilisenin cami olarak kullanıldığı, çarpık bir mihrap izinden anlaşılmaktadır. 
Kilise bazilika üslubunda dikdörtgen planlıdır. Narteks kısmı yıkılmış ve günümüze gelememiştir. Moloz taş ve ahşap, kâgir olan kilisenin üzeri kırma bir çatı ile örtülüdür. Kilisenin mermer tabanı ve taş döşeli mekânlarındaki malzemelerden bazılarının Selçuk’taki İsa Bey Camisi ve St. Jean Bazilikasından getirildiği iddia edilmektedir. İbadet mekânı oldukça kalın söveli sekiz pencere ile aydınlatılmıştır. Kilisenin naos kısmında bulunan üç yönlü mihrap ve duvarları fresklerle bezenmiştir. Günümüze gelebilen bu freskler panolar halinde olup, XIX. yüzyılın sonlarında yerel Rum sanatkârlar tarafından yapılmış 12 havari resimleri görülmektedir. Bu resimlerden Andreas ve Markosun isim ve resimleri iyi bir durumda günümüze gelebilmiştir. 
2012 yılına kadar harap durumda olan kilise yapılan restorasyondan sonra kullanılır hale gelmiştir. (2016)