14 Temmuz 2024
Kiliseler

SİNYORA GİVERET HAVRASI – İZMİR

Sinyora Giveret Havrası Anafartalar Caddesine ve 927 Sokağa cephe veren parselde Havra Sokağında konumlanmaktadır. Algaze ve Shalom havralarına çok yakın konumdadır. Donna Gracia Mendes tarafından 1510- 1569 yılları arasında yaptırıldığı bilinen havra 1841 yangınında çok zarar görmüştür ve Yeruşalmi ailesi tarafından tekrar merkezi planlı olarak inşa edilmiştir. Havranın ana mekanına, avludan beş basamakla yükseltilmiş bir terastan ulaşılmaktadır. İlk yapıldığı özgün durumuyla havra merkezi planlı inşa edilmiştir. 20. yy da İtalyan etkisi ile uygulamaya başlanan yeni plan şeması Sinyora Giveret Havrasında da denenmiştir. Portatif Olan tevyası hekal duvarına kaldırılıp tora dolabı ile bütünleştirilmiştir. 0turma sıraları; kiliselerin iç mekan düzenlemelerinde olduğu gibi lineer biçime dönüştürülmüştür.. Günümüzde havra lineer plan şemalıdır. Ana mekana açılan giriş holünün üzerinde konumlanan mehizaha avludan çıkılmaktadır, Bu mekan yarım ahşap kafeslerle ayrılarak hekal duvarının karşısına bir asma kat olarak konumlandırılmıştır. Yapı iki kat yüksekliğinde olup, tek bir hacimdir. Duvarları yığma taş olarak inşa edilmiştir. Çatısı ahşap kırma çatıdır. Tavanları ve zemin kaplamaları ahşaptır. Büyük bir avlusu olan Sinyora Giveret Havrasının avlu duvarları havranın sokaktan görülmemesi için masif ve yüksek olarak inşa edilmiştir. Havranın bahçesinde tek katlı müştemilat yapıları bulunmaktadır. iç mekan; tavanda bulunan yeşil geometrik formlarla çevrelenmiş bronz çiçekler, tevyaları ve tora dolabını süsleyen bordo örtüler ve oturma sıralarının bordo renkli minderleriyle süslenmiştir.

Bir yanıt yazın