20 Mayıs 2024
Kiliseler

ÇEŞMELİ KİLİSE – KARAMAN

Çeşmeli Kilise ( Surp Asvadzadzin Ermeni Kilisesi ) Karaman İl Merkezinde Tapucak Mahallesindedir.

  Kilise Karadağ’da Binbir Kilisede bulunan küçük bazilikaların bir örneğidir. Uzunlamasına üç sahınlı kesme taşla inşa edilmiş bir yapıdır. Bizans Devrine aittir. Cumhuriyet Dönemi’nden sonra 1980’li yıllara kadar cezaevi olarak kullanılmış ve dış mimarisini bozmayacak şekilde içerisine bazı eklentiler yapılmıştır. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen yapı, 2007 yılında restore edilmiştir. Restorasyon sonrası Sergi, toplantı salonu, müzik dinletileri gibi sanatsal etkinlikler için kullanılan kilise ziyarete açıktır.

Karaman’ın en eski mahallelerinden Tapucak Mahallesi Birinci Dünya Savaşı ve mübadele öncesinde Türklerle beraber yoğunluklu olarak Ermeniler ve Rumlar’ın bir arada yaşadığı bir mahalledir. Mahallede aynı alanda Bizans mimarisinden Çeşmeli Kilise, Osmanlı mimarisi olan Yeni Hamam, Karamanoğlu mimarisinden Araboğlu Cami, tarihi Türk, Ermeni ve Rum evlerini bir arada görme imkânı var.

Kaynakça: Topal. C.(Ed).(2009).Karaman Kültür Envanteri. Karaman.