23 Temmuz 2024
Kaleler

NİF KALESİ – KEMALPAŞA / İZMİR

Nif Kalesi, Kemalpaşanın güneyinde Nif dağının eteklerinde tepe üzerine kurulmuş olan bu yapıtın çok az duvarı kalmıştır. Halkın ( Hamalı Kale ) ismini verdiği bu yer. Evliya Çelebi nin anlatımına göre 4.000 kiremitlik sayfiye yeri olarak kullanılan bu kalenin belde insanlarının korunması için yapıldığı anlatılmaktadır.

Nif Kalesi’nin ayakta kalan kalıntıları İ.S. 12-13. yüzyıllarda inşa edilmiş bir Bizans Kalesine ait olmasına karşın, kuzeydeki kapıların geç dönem duvarları altında daha erken döneme ait bölümler de görülmektedir. Ayrıca kale alanı içinde İ.Ö. 4. yüzyıla tarihlenebilen siyah firnisli seramik ve İstanbul Arkoloji Müzesi’nde bulunan ve Nymphaion’daki bir mezardan geldiği ileri sürülen İ.Ö 5.yüzyıla tarihli Greko-Pers eserleri kalenin tarihinin sanılandan daha eski olduğunun düşünülmesini sağlayan ipuçlarıdır. Buna dayalı olarak, Nif yerleşiminin M.Ö. 3-4. yüzyıllarda kurulduğu tezini de tarihsel anlamda destekleyen önemli bir göstergedir.

KAYNAK: NİF’TEN KEMALPAŞA’YA (RAHİM SAĞ)