20 Temmuz 2024
Hanlar

ABACIOĞLU HANI – İZMİR

ABACIOĞLU HANI – İZMİR

İzmir Kemeraltı Başdurak Camisi yakınında, 919 ve 920. Sokaklar arasında bulunan bu hanın da kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi bilinmemektedir. Vakıf kayıtlarında buradaki bir handan söz edilmektedir. Büyük olasılıkla bu han Abacıoğlu Hanıdır. Yine Vakıf kayıtlarından öğrenildiğine göre XVIII. yüzyılda Hacı Mustafa Ağa tarafından yaptırılmıştır. Vakıf kayıtlarındaki bilgilerin bu han ile ilgili olup olmadığı da kesinlik kazanamamıştır. 

Han düzgün kesme taş, kaba yontma taş ve tuğladan yapılmış olup, ortadaki bir avlunun çevresinde iki katlı dükkânlardan meydana gelmiştir. Ancak bu plan şekli simetrik olmayıp düzgün bir plan düzeni göstermemektedir. Handan günümüze yalnızca avlunun kuzeydoğu ve güneybatı kanatları gelebilmiştir. Diğer bölümler çeşitli dönemlerde yapılan eklemeler ve ilavelerle orijinalliğinden tümü ile uzaklaşmıştır. 

Hanın bugünkü durumunda, avlunun sağında yedi dükkân bulunmaktadır. Bu dükkânların avluya bakan cephelerinde üstte iki sıra pencere, altta da iki pencere ile bir kapısı vardır. Avlunun sol tarafındaki kuzeydoğu kanadında ise sekiz dükkân bulunmaktadır. Bunların üzeri diğer bölümün aksine kırma bir çatı ile örtülmüştür. Dükkânların üzerinde ikişerli grup halinde on altı pencere sıralanmıştır. Bu dükkânlar içten ahşap döşeme ile iki kat haline getirilmiş, yalnızca biri ortadan bir duvarla ikiye bölünmüştür.

Bir yanıt yazın