14 Temmuz 2024
Hamamlar

LÜKS HAMAM (KADI HAMAMI) – İZMİR

Kadı Hamamı adıyla da anılan kentin en eski hamamlarından biridir.

İzmir Anafartalar Caddesinde bulunan bu hamamın yapım tarihi bilinmemekle beraber yapı üslubundan benzer örnekleriyle karşılaştırıldığında Lüks Hamam’ı 15. yüzyıl ile 16. yüzyıla tarihlendirmek mümkün. Hamamda yer yer kullanılan kirpi saçaklar, soyunmalık kubbelerinin alaturka kiremit ile kaplı oluşu ve sivri kemerler benzer örneklerin bir kısmında da görülmekte.

Evliya Çelebi de Seyahatname’sinde buradan söz etmiş. Böylelikle, 17. yüzyılın ikinci yarısında varlığından emin olabiliyoruz.

Kesme taştan yapılmış olan Lüks Hamam’ın soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık mekânları aynı eksen üzerinde sıralanmış. Çifte hamam olarak inşa edilen hamamın kadınlar ve erkekler bölümleri birbirine benzer. Sıcaklık, ortası kubbeli dikdörtgen şekilli bir mekân. Soyunmalık ile ılıklık ise birbirine eş, kareye yakın dikdörtgen planlı ve üzerleri tonoz örtülü.

Özellikle Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerin hamamlarında ‘Mikve’ adı verilen arınma havuzları olurmuş. Lüks Hamam’da da bulunan mikvenin işlevini yitirmesi nedeniyle üzeri kapatılmış. Hamamın önceki işletmecisi, hamamda 32 kesecinin çalıştığı, hafta sonları neredeyse 200 kişinin randevu alarak geldiği zamanları hatırlıyor.

Hamam günümüze iyi bir durumda ve çalışır haldedir.