23 Haziran 2024
Hamamlar

KÜÇÜK HAMAM – ANİ – KARS

Küçük Hamam Prof.Dr. Beyhan KARAMAĞARALI’nın 1990-1991 yıllarındaki Arkeolojik kazıları sırasında ortaya çıkarılmıştır. Hamam 12.Yüzyılda Selçuklu Dönemi yapılarından birisi olup, 4 halvet odası, 1 cehennemlik bölümü ve iki koridor ile soyunma odalarından oluşan bir komplekstir. Hamamın tavan kısmı tamamen çökmüş olup, iç mekan duvarlarında hamamın su ihtiyacını karşılayan pişmiş toprak (künk) su boruları günümüze kadar ulaşmıştır. Arkeolojik kazılar sırasında ortaya çıkarılan hamamın kazı sonrasında sağlamlaştırma çalışmaları yapılmış, ancak henüz restorasyon çalışmalarına başlanılmamıştır.
Kaynak: Kars Valiliği