23 Temmuz 2024
Çeşmeler

TİRİLYE (SOFALI) ÇEŞMESİ – MUDANYA / BURSA

Tirilye de Bizans dönemine ait çeşmelerden biridir. Günümüze kadar korunan 70 tonluk sarnıca sahiptir. Eskipazar Caddesi üzerinde bulunur. Günümüzde restore edilmektedir. Üzerindeki mermer kabartmalar ilgi çekicidir. Bu kabartmalar Tirilyedeki eski Bizans dönemi yapılarda da bulunur. Binanın hangi amaçla kullanıldığını gösterir. Sofalı Çeşme de su terazisi kullanılmıştır.

Tirilye’de Bizans döneminden kalma çeşmelerden biridir. Çift kurnalıdır. Günümüze kadar korunan 70 tonluk sarnıca sahiptir. Eskipazar Caddesi ile Üçyol sokağının kesiştiği köşededir. Çeşme, Roma döneminden kalma mermerlerden yapılmıştır. Gömüt stelleri ayna taşı olarak kullanılmıştır. Bahsi geçen taşların üzerinde geometrik ilgi çekici kabartma desenler ve insan figürleri yer almaktadır. Burada bir gömüt steli kullanılmıştır. Soldaki stel dikine dikdörtgen biçiminde ve üçgen alınlıklıdır. Bu kabartmalarda bir öykü anlatılmaktadır. Kare şeklindeki nişin içinde çember tipli büyükçe bir çelenk, alttan fiyonk şeklinde bağlanmıştır. Bunun içine bir sepet yerleştirilmiştir. Altta Latince silik yazı izleri görülüyor. Bunun altına da bir musluk konmuştur. Sağdaki mezar steli de gri damarlı mermerdendir. Bunun ortasında elinde kase tutan bir erkek figürü ile sandalyede oturan giyimli bir bayan oturuyor. İki yanda bunlara hizmet eden iki ufak hizmetkâr figürü konmuştur. Alttaki niş küçük bir kare şeklindedir. Ayakta duran iyi giyimli bir kadın figürü ile karşısındaki iyi giyimli bir erkek tokalaşmaktadırlar. Ortaya da bir sehpa konmuştur. Bunun altında da bir musluk bulunmaktadır. Bu tür kabartma resimler Tirilye’deki eski Bizans dönemi yapılarda da bulunur. Bunlar bir yapının hangi amaçla yapıldığını ve kullanıldığını gösteren işaretler gibidir. Bu Çeşme’de su terazisi kullanılmıştır.

2012 yılında onarımdan geçirilmiştir.

KAYNAK: YEŞİL BURSA