30 Mayıs 2024
Çeşmeler

ŞEYH KIZI HATİCE ÇEŞMESİ – KIRŞEHİR

Eser, Medrese Mahallesi, Süleyman Türkmani Caddesi’nde bulunmaktadır. 2006 yılında hazırlanan Kırşehir Kültür Envanteri’nde “İmaret Çeşme” olarak geçmektedir (Güçlü, 2006: 69). Çeşmenin hemen yakınında bulunan İmaret Camisi’nden dolayı “İmaret Çeşme” adını verdikleri düşüncesindeyiz. Ancak kitabesinden çeşmeyi, Şeyh Kızı Hatice’nin yaptırdığını öğreniyoruz. Yapı, niş içerisindeki kitabesine göre H.1287/M.1870 yılında inşa edilmiştir (Fotoğraf–2). Ancak, Kırşehir Kültür Envanteri’nde, yapının 2001 yılında yıkılarak yeniden inşa edildiği belirtilmektedir (Güçlü, 2006: 69). Bakımsız durumda olan eser vatandaşlar tarafından yıkılarak yeniden yapılmış ve yıkılan çeşmenin kitabesi buraya yerleştirilmiş olmalıdır.

Şeyh Kızı Hatice Çeşmesi Kitabesi Kitabenin okunuşu:

Ma’uha azb-u Fırat ka’inü’s-selsebil Ceret? ___

Hadice El-mağfure bint-i Eş-şeyh ___

Kitabenin ilk satırında geçen ibare, Kur’ân-ı Kerîm’in, Furkan Sûresi, 53. âyetinin bir bölümünü teşkil etmektedir.

İkinci satırda ise çeşmeyi yaptıran Şeyh Kızı Hatice’nin adı geçmektedir.

Mahalle çeşmesi şeklinde, tek cepheli ve tek kemerli olan yapı halen kullanılmakta olup, düzgün kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir. Yapı, 2.22 m. yükseklikte, 2.94 m. genişlikte ve 1.25 m. derinliktedir. 0.55×2.20 m. ölçülerindeki çeşme nişini örten sivri kemer, aynı kotta çeşme nişini de dolaşan profilli silmelerle hareketlendirilmiş yığma ayaklar üstüne oturmaktadır (Fotoğraf–3). Niş içerisini dolaşan silme kuşağının üstünde 0.20×0.16×0.18 m. ölçülerindeki bardaklık yer almaktadır. Çeşmenin üstü düz dam şeklinde düzenlenerek saçak kısmı, cepheden dışa taşırılmış profilli silmelerle hareketlendirilmiştir. Çeşmenin batı cephesinde yapıdan 0.30 m. dışa çıkıntı yapan ve çeşmeyle aynı malzemeden yapılmış olan çörten yer almaktadır.

Kaynak: Kırşehir Çeşmeleri