20 Temmuz 2024
Çeşmeler

SEYDİKÖY TARİHİ ÇEŞMESİ – GAZİEMİR / İZMİR

İzmir ili, Gaziemir ilçesi, Cengizhan Caddesi üzerinde bulunan çeşme; Moloz taş ve tuğla malzemeyle yığma sistemiyle inşa edilmiş olup, çeşmenin dikdörtgen planlı, üzeri beşik çatıyla örtülü bir su deposu vardır.

Çeşmenin ön yüzünde, yuvarlak kemerli, taş söveli, fazla derin olmayan iki musluk nişi vardır. Niş sövelerinden birinde bitkisel motifli bir devşirme parça kullanılmıştır. Çeşmenin yan duvarında da devşirme iri kesme taşlar kullanılmıştır. Üçgen alınlık halinde sonlanan çeşmenin ön yüzünde, alınlığın ortasında bir kitabe yer almaktadır. E. Çokbankir. “ Seydiköy” adlı kitabında çeşmenin kitabesine dayanarak çeşmenin KANUNİ DEVRİNE ait olabileceğini belirtmiştir. Ancak, çeşmenin üçgen alınlığı, yuvarlak kemerli nişleri, saçak altı tuğla silmeleriyle 19. Yüzyıl mimari karakterini yansıtmaktadır. Bunun yanı sıra kitabenin yazı karakteri Osmanlı’nın daha erken bir devrine işaret etmektedir. Ancak üzerindeki yazıların büyük oranda yıpranması nedeniyle kitabe tam okunamamaktadır. Bu alandaki daha erken devre ait bir çeşmenin kitabesinin bu yapıda kullanıldığı düşünülebilinir.

25.02.2023 GAZİEMİR GEZİSİNDE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR