5 Mart 2024
Çeşmeler

IRLAMAZ KÖYÜ ÇEŞMESİ –- TURGUTLU – MANİSA

Irlamaz, Turgutlu’nun en eski köylerinden biridir. Manisa iline 34 km, Turgutlu ilçesine 4 km uzaklıktadır.

Turgutlu’dan önce kurulduğu rivâyetedilir. Köyün en eski adı Yunanca bir isim olan Ormenos (Ορμενος)’tur. Bu isim, muhtemelen Antik Yunan’da(M.Ö 756-M.Ö 146 tarihleri arası)Irlamaz Çayı’nın eski adıdır.Burada kurulmuş olan köy de muhtemelen adını bu çaydan almıştır. OrmenosÇayı, binlerce yıldan beri Antik Yunan’daki ismi Hermos(Ἑρμος)olan Gediz Nehri’ne dökülür.

Köy,Osmanlı arşivlerinde 18.yüzyılda Saruhan Sancağı’nın Manisa Nahiyesi’nin Ormenos Karyesi (Köyü) olarak geçer.Ormenos ismi daha sonra Ermanas şeklinde söylenmiştir.19.yüzyıl Osmanlı arşiv belgelerinde köyün adı Ermanas olarak kaydedilmiştir.Cumhuriyet döneminde ise Ermanas, Irlamaz şeklinde değiştirilmiştir.

Irlamaz Köyü Tarihi Meydan Çeşmesi kitabesi söküldüğünden tarihi hakkında bilgi yok .Yapım tekniği ve kemer şekliyle taş işleme yöntemlerine bakılarak 18. Yüzyıl .eseri olduğu söylenebilir.

Bakımsızlıktan yıkılmak üzere olan çeşme faal değildir.

KAYNAK: dergipark.org.tr