27 Şubat 2024
Çeşmeler

HASİNLİ CAMİ ÇEŞMESİ – KAYSERİ

Yeri: Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Hasinli Mahallesinde, Demir Sokak üzerinde bulunmaktadır.

Bugünkü durumu: Yapı günümüzde büyük oranda harap durumdadır ve kullanılmamaktadır.

Tarihi: Kitabesi yoktur.

Plan ve mimari özellikleri: Hasinli Camiinin kuzeyindeki sokak üzerinde bulunan eser tek kemerli ve tek cepheli olarak tasarlanmıştır. Çeşmenin önüne sonradan küçük avlu düzenlemesi yapılmıştır. Çeşme nişi biraz derin yapılarak adeta bir eyvan şeklinde düzenlenmiştir. Çeşmenin eyvan kemeri yuvarlaktır ve yanlardaki duvarlara oturmaktadır. Kemerin oturduğu duvarda düz yüzeyli iki sıra silmeyle hareketlendirilmiş tablalar görülür. Tablaların silmeleri çeşme eyvanının iki cephesini dolaşmaktadır. Çeşme eyvanının duvarının onarımlar sırasında yenilenmiş olduğu gözlenmektedir. Bu duvar üzerinde ayna taşı olmamakla birlikte iki lüle deliği yer almaktadır. Ancak lüleler iptal edilmiş bunların üzerine iki musluk borusu yerleştirilmiştir. Çeşmenin saçağı ve yan duvarları yıkılmıştır.

Süslemesi: Çeşme kemerinde ve niş içindeki silmeler dışında bezeme yoktur.

Malzeme ve teknik: Düzgün kesme taşla inşa edilmiştir.

Kitabesi: Çeşmenin kitabesi yoktur.

Tarihlendirme: Hasinli Camisinin 1714 yılında inşa ettirildiği bilinmektedir. Dolayısıyla çeşmenin camiyle birlikte olmasa bile, 18.yüzyılın sonlarında inşa edilmiş olabileceği kabul edilebilir.