21 Mayıs 2024
Çeşmeler

HACI YAMAKZADE ÇEŞMESİ – BERGAMA / İZMİR

     Turabey Mahallesi Hacı Yamak Sokağı No:3 te bulunan eve bitişik çeşme, kitabesinden anlaşıldığına göre Hatice Hanım tarafından Hacı Mustafa Ağa adına 1851 yılında inşa ettirilmiştir. Halk arasında Hacı Yamakzade Çeşmesi olarak anılmaktadır. Günümüzde kullanılmamaktadır.  Çeşme, mermerden yapılmış olup yuvarlak kemerlidir. Taç kısmının sağında ve solunda “Maşallah” yazısı yer alır. Kemer ortasındaki kilit taşında kabartma olarak yaprak şeklinde bir rozet mevcuttur. Ayna taşı mermerden olup yalak kısma kadar uzanır. Kemer aynası üzerinde dört satırlık kitabesi yer alır. Çeşme mevcut evin duvarına bitişik kaldığından bugün çeşmeyi çevreleyen mimari elemanlar ile çeşme uyuşmamaktadır.

Kitabesinde:

            Hatice Hatun ildi mevkiinde çeşmeyi inşa

            Zülâl-asa akıtdı cümle atşamı idüp ihya

            Hayatında vasiyet eyledi bu hayrı Yamakzade

            Tevhid-i fetva idüp bu çeşme-i abın eyledi icra

            İçenler okunsun ruhuna dua-i hayr her dem

            Garik-i rahmet olsun hayr-ı havana

El Hacc Mustafa Ağa

Sene 1267 (1851)     

Bir yanıt yazın