20 Haziran 2024
Çeşmeler

CUMALI KÖYÜ CAMİ ÇEŞMESİ – KEMALPAŞA / İZMİR

Çeşme, cami avlusunun güney duvarının doğu ucundadır. Dikdörtgen şekilli bir su deposunun güneyine yerleştirilen eser, moloz taşla inşa edilmiştir Günümüzde sıvalı durumdadır. Yapı yenilenmiştir. Yalağın iki yanındaki sekiler tahrip edilmişlerdir.

Yuvarlak kemerle örtülü çeşme nişi fazla derin değildir. Musluğun üst kesiminde, çeşme nişinin doğusuna doğru yerleştirilmiş küçük bir niş görülmektedir. Bu niş, su tasının konulması için yapılmıştır.

Çeşme nişinin en üst kesiminde üç satırlık bir inşa kitabesi mevcuttur.

Kitabenin Türkçe okunuşu şöyledir;

1. Cumalı Karyesinden Muharrem

2. Oğlu Mehmet Zevcesi Fatma’nın

3. Hayratıdır. Sene 1303.

Bu kitabeye göre çeşme; Muharrem oğlu Mehmet’in hanımı Fatma tarafından, 1303/1885-86 yılında yaptırılmıştır.

KAYNAK: Kemalpaşa ve Çevresindeki Türk-İslam Eserleri-II (Hamamlar-Çeşmeler- Köprüler ve Bazı Mezar taşları); Arş.