5 Mart 2024
Çeşmeler

ÇINARLI ÇEŞME – GÖLCÜK KÖYÜ / SINDIRGI – BALIKESİR

    Çınarlı Çeşme Gölcük Köyü’nün Hanönü meydanında bulunmaktadır. Köy Camisine yakın bir yerde bulunmaktadır. Köy halkı arasında da Çınarlı Çeşme diye anılmaktadır. Çeşme de Merkez Gölcük cami gibi yenilenmiş cami de olduğu gibi çeşmenin kitabesi yeni yapılan çeşmeye yerleştirilmiştir.

   Çeşme kitabesinden anlaşıldığına göre çeşmenin Hicri 1236 / Miladi 1820 -1821’de Derviş Paşa namında biri tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

 Çeşme 6 köşeli olarak yapılmış. Her yüzde birer musluk bulunmaktadır. Ama sadece bir yüzündeki musluk akmaktadır. Kitabenin bulunduğu yüzdeki çeşme akmıyor. Çeşmenin tam ortasında tarihi bir Çınar ağacı yükseliyor. Çeşme bu çınar Ağacı nedeniyle Çınarlı Çeşme diye anılmaktadır.