2 Mart 2024
Çeşmeler

AHİ EVREN ÇEŞMESİ – KIRŞEHİR

Eser, Ahi Evren Mahallesi’nde, Ahi Evren Zaviyesi’nin hemen kuzeyinde bulunmakta olup, zaviyeye yakınlığından dolayı bu adı almış olmalıdır. Çeşmede inşa ya da onarım kitabesi bulunmadığı için banisi ve tarihi bilinmemektedir. Ancak, yapının benzer örneklerinin yoğun olarak XIX.yy.da inşa edilmiş olmasından hareketle bu yapıyı da XIX.yy.a tarihlendirebiliriz. Mahalle çeşmesi şeklinde, tek cepheli ve tek kemerli olarak düzenlenen yapı, halen kullanılmaktadır. Düzensiz kesme taş malzeme ile inşa edilen yapı, 2.37 m. yükseklikte, 3.55 m. genişlilikte ve 1.45 m. derinliktedir (Çizim– 1). Çeşme nişi 0.60×2.15 m. ölçülerinde olup, üzeri yanlardaki yığma ayaklar üstüne oturan ve bilinçsiz onarımlar sonucu formu bozulmuş olan yuvarlak kemerle örtülüdür (Fotoğraf–1). Niş içerisinde bir adet dinlenme sekisi mevcuttur. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 6, Haziran 2011, s. 204-221 206 Lokman TAY Çeşmenin üstü düz dam şeklinde düzenlenerek saçak kısmı cepheden dışa taşırılan profilli silmelerle hareketlendirilmiştir. Oldukça sade olan yapıda süsleme unsuru olarak sadece saçaklardaki silmelerden söz edilebilir.