23 Temmuz 2024
Camiler

YUKARI MAHALLE CAMİSİ – GERMİR / KAYSERİ

Veri: Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Germir (Konaklar) Mahallesinde 427. Sokakta bulunmaktadır.

Bugünkü durumu: Sağlam ve ibadete açıktır.

Tarihi: Tarihi bilinmemekle birlikte IS. yüzyılın sonlarında inşa edildiği tahmin edilmektedir.

Plan ve mimari özellikleri: Kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen bir plan arz eden caminin kuzeyinde bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Caminin iç mekânı üçerden toplam altı ahşap sütuna atılmış ahşap kirişlerle mihraba dik üç sahna bölünmüştür. Kirişler üzerine atılan sal taşlarıyla meydana getirilmiş düz damlı bir örtüşü vardır. Caminin güney, doğu ve batı cepheleri ikişer pencereyle boşaltılmıştır. Daha önceden alçı olan mihrap, mermerle yenilenmiştir.

Kuzeydeki son cemaat yeri beş gözlü olarak tasarlanmıştır. Ana giriş eksenindeki kemerler taştan ayaklara otururken diğerleri ahşaptan direklere oturmaktadır. Yapının içi oldukça sade olup, bezeme yoktur. Caminin iç mekânında kuzey cephesi kadınlar mahfili olarak düzenlenmiştir. Kadınlar mahfilinin kuzeyine sonradan açılmış bir kapıyla son cemaat yerinin üzerine geçilmektedir. Caminin dışında, doğu tarafında, cemaat fazla olduğu zaman namaz kılabilmesi için yapılmış bir namazgâh ve mihrabı görülmektedir.

Süslemesi: Yapıda herhangi bir süsleme bulunmamaktadır.

Malzeme ve teknik: Yapının duvarlarında kaba yönü taş, taşıyıcı ve üst örtüde ahşap malzeme kullanılmıştır.

Kitabesi: Kitabesi yoktur.

Tarihlendirme: 18.yüzyılın sonlarında veya 19.yüzyılın başlarında inşa edilmiş olmalıdır.