22 Mayıs 2024
Camiler

VARYANT FATİH CAMİ – İZMİR

İZMİR Varyant Fatih Camii, kente hâkim bir mevkide, eskiden mescit olarak kullanılan bir evin parselinde inşa edilmiştir. 1988 yılında Varyant Fatih Camii Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından inşaatına başlanan camii, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle pek çok kez durdurulmuş ve 1996 yılının Ramazan ayında dış sıvaları tamamlanmadan ibadete açılmıştır. Dernek yetkilileri, geçmişte olduğu gibi görkemli, simgesel ve biricik bir dini yapı yaratmayı, İzmir in İstanbul, Bursa, Edirne gibi anıtsal camiileri olmamasının eksikliğini gidermeyi amaçlamıştır. Yapı geleneksel bir şekilde işverenler ile ustaların birlikte çalıştığı bir sürecin sonunda, çeşitli dönem ve kültürlere ait İslam mimarisi örneklerinden biçim, imaj ve detaylar alınarak ortaya çıkarılmıştır. İzmir Varyant Fatih Camii, mimarsız mimarinin bir ürünü kabul edilir. Bir kapı yapısı olan avlu girişi, üst kattaki avluya çıkan merdivenler, avlunun merkezinde bulunan şadırvan ve camii kapısı aynı aksta yer alır. Bu düzen içinde cami kitlesinin yukarı kota alınması yapıyı vurgulu hale getirir. İki kat yüksekliğinde ve ana kitle ile orantılandığında hayli büyük olan avlu girişi mukarnaslarla dekore edilmiştir. Kapı yapısının iki yanında görevlilere ait odalar bulunur. Merdivenin yer aldığı orta kısmı kubbe örter. Kubbe eski kalem işi süslemelerde kullanılan motiflerle, yan duvarlar ise çini panolarla tezyin edilmiştir. Avludan üç kubbe ile örtülü son cemaat mahalline oradan da ana mekâna geçilir. Ana mekânın bir bölümü kubbelerle örtülür. Bir bölümünde ise çok sayıda kolonla taşınan kadınlar mahfili katı yer alır. Kadınlar mahfili üzerinde 12 adet küçük kubbe yer alır. İç mekân ışıltılı ve renkli bir görünüşe sahiptir. Camiinin dışı, Sultanahmet Camii ne duyulan hayranlıktan olsa gerek mavi çinilerle bezelidir.
ADRES: 
Varyant Fatih Camii:
Birleşmiş Milletler Caddesi No:41 Konak – İZMİR

Bir yanıt yazın