14 Temmuz 2024
Camiler

ANDIZLI EMİR BEDRÜDDİN CAMİSİ – ALANYA / ANTALYA

     Andızlı CamiiAlanya‘da Selçuklular döneminden kalan tarihi cami.

Alanya’nın Tophane Mahallesi’ndedir. Adını hemen yanındaki andız ağacından alan cami 1277 yılında Emir Bedrüddin tarafından yaptırılmıştır. Emir Bedrüddin Camisi de denir. Selçuklu döneminin özgün mimari özelliklerini taşır. Kesme taştandır, yüksek olmayan bir minaresi vardır. Minberi, Selçuklu tahta oymacılık sanatının en güzel örneklerinden birini yansıtır. Camiye, Kızılkule‘nin yanından aşağı kapı yoluyla gidilir

    Tophane Mahallesinde bulunan cami, Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında 1227 yılında Yalılar Emiri Emir-ül Haç Zade Bedrüddin Ömer tarafından yaptırılmıştır. Adını önündeki andız ağacından almış olan cami, bugünkü görünümüne 1970 yılında kavuşmuştur. Eski yapıdan günümüze avlu, giriş kapısı, üç kitabe ve minarenin bir bölümü kalmıştır. 1725 yılında onarım görmüş olduğunu gösteren kitabesi bulunmaktadır. Minaresi kesme taştan yapılmış caminin minberinde oymacılık sanatının güzel bir örneğini görmek mümkündür. Yapının önünde, kısmen son cemaat yerinin altında büyük bir Selçuklu sarnıcı ve yol aşağısında Arap Kuyusu denilen eski bir kuyu vardır.

     Selçuklu döneminin özgün mimari özelliklerini taşıyan caminin hemen bitişinde yer alan ve kendine has mimarisiyle inşa edilmiş minare çok yüksek değildir. Mimberi, Selçuklu tahta oymacılık sanatının en güzel örneği olmasıyla da önemlidir. Camiye, Kızılkule’nin yanından aşağı kapı yoluyla gidilir.