14 Temmuz 2024
Camiler

TAŞ CAMİSİ – GÜLŞEHİR / NEVŞEHİR

  Nevşehir ili Gülşehir ilçesi Tuz Köyü’nde bulunan bu caminin kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi ve banisi kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber mimari yapısından XIII. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. 
   Cami kesme taştan olup, dikdörtgen planlıdır. İbadet mekânı sütunlarla üç sahna ayrılmıştır. İbadet mekânının mihrap önü kubbeli, soluna rastlayan bölüm yıldız tonozlu ve diğerleri de çapraz tonozlarla örtülüdür. Yuvarlak bir niş şeklindeki silmeli mihrabı kısmen de olsa özelliğini korumuştur. Geç dönemlerde eklenen ahşap minberin bir özelliği bulunmamaktadır.

Geleneksel köşk mimarisi yöresel taşlardan yapılmış olup, yakın zamanda ( 1962 ) yapıldığı yeni minaresi ile beraber iki minaresi dikkat çekmektedir.

KAYNAK: KÜLTÜR PORTALI