14 Temmuz 2024
Camiler

TAHTANİ CAMİİ – GAZİANTEP

     Kesin yapılış tarihi bilinmemektedir. Miladi 1557 tarihli bir belgede adından söz edilmektedir.M.1563 yılında Maraş Valisi Osman Paşa tarafından tamir ettirildiği anlaşılmaktadır. 1804 yılında ciddi bir onarım geçirmiştir. Caminin ilk olarak ahşap malzemeyle yapıldığı ve bu yüzden Tahtani veya Tahtalı Camii olarak anıldığı söylenir. 2011 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılmıştır.

   Caminin ağaçtan yapılması halk arasında Tahtalı Camii olarak anılmasını sağlamış, günümüze ise Tahtani ismiyle gelmiştir. Tahtani Camii dikdörtgen planlı bir mimariye sahip. Son cemaat yeri kemerlerle bağlanmış dört ayaklı olup, mihrap önü kubbeyle örtülüdür. Diğer tüm bölümler ise çapraz tonozlarla örtülmüştür. Kuzeybatı köşesindeki minaresi oldukça dikkat çekici bir mimariye sahip. Çokgen bir yapısı olan minarenin rozet, yıldız ve geometrik bezemeleri güzel bir kalem işçiliği bulunmakta…

Kaynak: Kültür Portalı