20 Haziran 2024
Camiler

SADRAZAM MEHMET PAŞA CAMİİ MİNARESİ – DARENDE / MALATYA

   Sadrazam Mehmet Paşa Kütüphanesi yakınındadır. Yüksek bir duvar uzantısının arasında yükselmektedir. Tek şerefli olan minare tabanda dikdörtgen bir kaide üzerine oturtulmuş olup giriş kapısı basit kemerli ve demir kapılıdır. Kaide üzerinden yuvarlatılmış olan kesme taştan yapılı minarenin petek gövdesinde mukarnas işçiliği ile bitkisel bezemelerin bütünleştirildiği yüksek kabartma kompozit bir özellik görülür. Bu alanın alt aralarında çarkıfelek, çiçek, iç içe altı köşeli yıldız motifleri yer alır. Şerefenin (peteğin) ortasından yukarı doğru yükselen külah ucunda bronzdan üç boğumlu alem bulunur. Kütüphane ile aynı tarihlerde yapılması muhtemel olan cami minaresi hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır

    Eski Darende Mevkii’nde bulunan ve Sadrazam Külliyesi olarak da isimlendirilen yapı topluluğu, cami, türbe ve kütüphaneden oluşuyormuş. 1778 yılında Cebecizâde Mehmet Paşa tarafından yaptırılan külliye zamanla bakımsız kalmış ve büyük oranda yıkılmış. Tamamen yok olan camiden günümüze ulaşabilen minare, Es- Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından restore edilmiş.

Kaynak: Malatya Kültür Envanteri – Page 365