21 Haziran 2024
Camiler

MUSA AĞA CAMİ – YOZGAT

Musa Ağa Camii Cami Nohutlu Mahallesi Musa Ağa Sokağında yer alır. Kitabesine göre cami H.1215 – M.1800 yılında Çapanoğlu Süleyman Bey’in harem kethüdası Musa Ağa Bin Hasan tarafından yaptırılmıştır.

Caminin doğu, kuzey ve batısında haziresi vardır. Mezarı camiin doğusunda ona 4 – 5 mt. uzaklıktaki hazirede yer alır. Cami harim boyuna dikdörtgen planlı düz tavanlıdır. Güneyde eksende silindirik bir mihrap yanında korkulukları kafes oyma tekniğinde yapılmış orijinal ahşap minber yer alır. Güneydoğuda ise korkulukları kafes oyma tekniğinde yapılmış vaiz kürsüsü yer alır. Mihrabın sağ ve sol kısmında taran çapı 37 cm, yüksekliği 74cm olan iki bakır şamdan yer alır. Son cemaat mahallinin kuzeydoğusunda kare kaideli çokgen gövdeli bir minare bulunur. Süsleme bakımından kafes oyma tekniği ile geometrik süslemeler bolca kullanılmıştır.

Yozgat’ın eski bir yerleşim yeri olması nedeniyle tarihinin de zengin olduğunun göstergesi olan Musa Ağa Camii görülmesi gereken eserlerdendir.

KAYNAK: SANAL BASIN