18 Temmuz 2024
Camiler

ABDÜLHAMİT (YUKARI YENİKÖY) CAMİ – TORBALI / İZMİR

İzmir ili, Torbalı ilçesi, Yukarı Yeniköy de bulunan camiyi SULTAN II. ABDÜLHAMİT HAN Hicri 1309, Miladi 1898 yılında yaptırmış, tek harimli, dikdörtgen planlı, günümüzde kullanıma açık bir camidir.

Ayrıca cami ile beraber bir Sibyan Mektebi , bir Çeşme ,büyük bir havuz (genelde diğer 17 camisinin çoğunda havuz vardı; şimdi iki yada üç tanesinde kaldı –Anlatanın notu) 

Enine dikdörtgen planlı cami, düz ahşap çatı ile örtülüdür. Güney duvarının ortasında yer alan mihrap eski özelliğini yitirmiş durumdadır. Güney, doğu ve batı duvarlarının tepe aydınlatmalarının üstünde Osmanlıca yazılar olan madalyonlar bulunmaktadır. Ahşaptan yapılmış tavanın göbeği Barok tarzı süsleme özelliğini gösteren bitkisel bezemelidir. Ahşap minber üzerinde ise çakma teknikli barok karakterli süslemeler yer alır. Harimin kuzeyinde dört adet ahşap payanda ile desteklenmiş kadınlar mahfeli görülmektedir.

Harime giriş kapısı üzerinde Sultan Abdülhamid in tuğrası olan, üç sıra Osmanlıca yazıdan ibaret 1898-1899 tarihli kitabe yer almaktadır. Kesme taştan yapılmış çokgen formlu kaide üzerine oturtulmuş olan minarenin gövdesi, tuğladan örülmüş olup, tek şerefeli minarenin küllahı alttaki daha şişkin olmak üzere çift boğumlu malviya tipidir.

Kaynakça: İzmir Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri