14 Haziran 2024
Camiler

MEYDAN CAMİ – ZARA – SİVAS

Zara merkez çarşı içindedir.

Kuzey-güney doğrultuda, dikdörtgen planlıdır. Asıl ibadet alanı içinde dört sütun üzerine kubbe ile dikey eksenlerinde uzun, kubbe ve çapraz eksenlerinde Oval kubbeyle örtülü sahınlar yer almaktadır. Kuzeybatı köşesinde çift şerefeli, kesme taş örgülü minare yer alır. Minare kaidesinde, minareyi Zaralı-zade Lütfullah Paşa’nın, 1809 yılında yaptırdığı yazılıdır. Kitabenin okunuşu şöyledir. Zaralı-zade cenab-ı pir-kerem. Mir Lütfullah eşraf-ı kibar Bir minare yapdı ki şad eyledi Ruh-ı ecdadın ila yevmi’l-karar Geldi ya menkutla Talib tarihi …niyyet Huda nev yadigâr.

O zamanki kayıtlarda Zaralı zade Mehmet Paşa Camii diye geçtiği için, camii bu kişinin yaptırdığı tahmin edilmektedir. Mehmet Paşa’nın 1755 yılında öldüğü göz önüne alındığında camii tahminen 1750 yıllarında yapılmıştır. Kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen planlı olan camii asıl ibadet alanı içinde dört sütun üzerine bir kubbe oturtulmuştur. Kuzeybatı köşesinde çift şerefeli, kesme taş örgülü minare yer alır. Minare kaidesinde, minareyi Zaralı zade Lütfullah Paşa’nın, 1809 yılında yaptırdığı yazılıdır.

Minarenin kitabesinde şöyle demektedir;

Zaralı zade Cenab-ı pür kerem

Pir Lütfullah eşrâf-ı kibar

Bir minare yaptı kim şad eyledi

Rûh-ı ecdadın ila yevmilkarar

Geldi bu menkûtla talib tarihin

Revnak-ı beyti Hudâ nev yâdigâr

H,1224 (1809)

1986–1995–2004 yıllarında son cemaat mahalli düzenlenmiş, çatı örtüsü yenilenmiştir.

KAYNAK: KÜLTÜR PORTALI