23 Haziran 2024
Camiler

KUŞADASI – İKİ OLUKLU CAMİ – AYDIN

Adres: Cami Atik mahallesi, Altın Sokak
Yapım yılı 18. Yüzyıl
Banisi: Bilinmiyor
Atik cami olarak ta bilinen, iki oluklu cami Cami atik mahallesi Altın sokakta bulunmaktadır. II. Dünya savaşı sırasında askeri levazım deposu olarak kullanılan cami, dikdörtgen planlı bir harim, kuzeyinde son cemaat yeri ve kuzeydoğusundaki minareden oluşmaktadır. Yapının inşasında taş ve tuğla malzeme kullanılmıştır. 1960 yılların sonlarına doğru iki katlı son cemaat yeri eklenmiş, mihrabı 1996 yılında çini ile kaplanmış ve ahşap elemanları yenilenmiştir. Avlusundaki daire planlı şadırvanın üzeri sonradan betonarmeden konik şekilli külah ile örtülmüştür. 14 kenarlı mermer şadırvanın her yüzüne dilimli kemerli çökertme içerisine lüle yerleştirilmiştir. Kubbesi sekiz adet sütunun taşıdığı özgün olmayan bir fiziki mimari ile koruma altına alınmıştır. Caminin üzeri kiremitlerle kaplı kırma çatı ile örtülmüştür. Doğu, batı ve güney cepheleri dikdörtgen şekilli pencerelerle hareketlendirilmiş, güney cephesinde mihrap duvarı dışa taşmış, güneybatı ve güneydoğu köşeleri pahlandırılmıştır. Minaresi kare kesitli bir kaide, sekiz kenarlı bir pabuç ve  silindirik gövde ile tek şerefeden ibarettir.  Onarımlar nedeniyle son cemaat yerinde girişin iki yanına yerleştirilen dış mihrapların nişlerini örten mukarnaslı kavsaralar üstten devam edememiş, giriş orijinalliği kaybolmuştur. İçte harimin ahşap tavanı kontrplak malzeme ile kaplanmış, kadınlar mahfili, minber ve mihrap yenilenmiştir. Yapının kitabesi yoktur. Vakıflar Genel müdürlüğündeki kütük defterinde 0906-811-003 numara ile kayıtlıdır. 18. Yüzyıla tarihlendirilmiş olmasına rağmen son cemaat yerindeki  mihrap uygulamaları Hacı İbrahim cami ile benzerlikler gösterir, şadırvandaki kemerli uygulamalar, kuş figürleri ve diğer bezemeler 17. Ve 18. Yüzyılların özelliklerini taşımaktadır.  Böylece yapıyı 18. yüzyıla tarihlendirebiliriz. 

Bir yanıt yazın