17 Nisan 2024
Camiler

KURŞUNLU CAMİİ – ESKİ GEDİZ / KÜTAHYA

1540 yılında Mustafa Bin Hazma adlı bir zat tarafından yaptırılan Kurşunlu Camii Kurtuluş Mahallesi Kurşunlu Sokak’tadır. 1549 yılına ait yapı, 1970 depreminde büyük tahribat görmüştür. Yeniden onarılan cami günümüzde ibadete açıktır. Cami kare planlı olup, harim, son cemaat yeri ve minareden oluşmaktadır. Kurşunlu Cami, Kütahya’nın Paşam Sultan Mahallesi’nde bulunan Germiyanoğlu Süleyman Şah zamanına ait H. 1377 tarihli bir camidir. Camiyi yaptıran Şeyh Mehmet bin Şeyh Alâeddin, ahi büyüklerinden olup, cami yakınında Paşam Sultan Türbesi’nde medfun bulunan Seyyid Nureddin Efendi’nin torunudur.
Camiye Kasımpaşa Camii de denilmesinin sebebi 1520’de Anadolu Beylerbeyi olan Kasım Paşa’nın bu camiyi tamir ettirmesinden dolayıdır.
Mimari yapısı
Kurşunlu Cami son cemaat yeri ortada bir giriş yeri tonozu ve iki yanında küçük kubbe ile son cemaat yeri olan ve ana mahallin kare şeklinde bir kubbe ile örtüldüğü kesme taştan bir mabettir. Caminin minaresinde şerefe altında tuğla mukarnasla yapılan kısmında firuze, yeşil, lacivert, mor renkli sırlanmış tuğlalar dikkat çekicidir. İlk yapıdan olduğu sanılan bir diğer çini, mihraptaki mavi üzerine beyaz “Kelime-i Tevhid” çinisidir.

Kaynak: Eskigediz Belediyesi

Fotoğraflar: Mustafa Gürelli