20 Mayıs 2024
Camiler

KÖŞK – AHMET ŞEMSİ PAŞA CAMİİ – AYDIN

Aydın ili, Köşk ilçesi., Yavuzköy Mahallesinde bulunmaktadır. Ahmet Şemsi Paşa tarafından H.1064 yılında yaptırılmıştır. Kare planlı son cemaat yerine sahip, tek kubbeli, tek minareli bir camidir. Eserin kuzeyindeki son cemaat yeri ile birlikte tamamı, boyuna uzanan bir dikdörtgen teşkil etmektedir. Gerek kuzeybatı köşedeki minarenin ve gerekse caminin hususiyetleri Aydın’daki cami ile aynıdır. Diğer bir husus ta bu caminin de minaresinin kırmızı oluşu dolayısıyla kırmızı minare ismiyle tanınmaktadır.
Güz silmelerle nihayetlenen beden duvarlarından farklı olan kubbe saçakları kirpiler halindedir. Pencereleri sivri kemerli nişler içine alınmış olan eserin Kuzeyinde dört sütunlu son cemaat yeri bulunmaktadır. Bazı kalıntılar bu caminin de önünde ikinci bir son cemaat yeri olduğunu göstermekte ve bu son cemaat yerinin sundurma şeklinde olduğu anlaşılmaktadır. Son cemaat yerinin orta bölümüne açılan cümle kapısı, basık yay kemerli ve mermer sövelidir. Kapının her iki yanında üstleri dilimli kemerlerin teşkil ettiği nişler içinde iki penceresi bulunmaktadır. İç mekan çok sade, fakat kubbe intikalini sağlayan içleri yivli köşe trompları çok güzel bir görünüşe sahiptir.
1957 senesinde esaslı bir restorasyon geçirerek bu günkü halini almış, 2008 yılında da bazı kısımları onarılan caminin çevre düzenlemesi yapılmıştır..
Kare planlı caminin üzeri kubbe ile örtülü olup, minaresi tek şerefelidir.
Bahçesinde bir de hazire vardır.
Giriş kapısı üzerindeki kitabede:
Hak Te’ala ma’mur eyle sahib-u ( gayrın makamın )
Ya Rabbena kabul eyle biz diyelim amin
Mart içine olundu bu cami’in binası
Erba’a ve sitine ve elif idi ol zemanınsenesi ( Mart 1064 )
Yazmaktadır..
KAYNAK: Aydın Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Bir yanıt yazın