30 Mayıs 2024
Camiler

KAYI KÖYÜ VE CAMİSİ – TAVŞANLI – KÜTAHYA

    Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı bir köydür. İlçe merkezine 9 km uzaklıkta olup Kütahya yolu üzerinde bulunur.

Köyün tarihi MÖ 4000’li yıllara kadar gitmektedir. Yapılan araştırma ve arkeolojik kazılar sonucunda, Tavşanlı Ovası’nın İlk Madenler Çağı’ndan beri yerleşim sahası olduğu anlaşılmıştır. Kalkolitik dönem sonrasında Tunç Devri’ne (MÖ 3000-2000) ait kalıntılar Kayı köyünde bulunmuştur. Atatürk 1928 yılında köy yakınlarındaki höyükte araştırma ve kazı yaptırmıştır.

   Köy, Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasıyla, Bizans topraklarında kalmış, Türklerin Anadolu’ya girmesiyle önce Anadolu Selçukluları’na, daha sonra Germiyanoğulları’na bağlanmıştır. 1378 yılında Germiyanoğlu Süleyman Şah’ın kızı Devlet Hatun’un Yıldırım Beyazıt ile evlenmesi üzerine Osmanlılar’a çeyiz olarak verilmiştir. Köyde bu dönemden kalma kalıntılara rastlanmaktadır.

Köy camisi giriş kapı Türkçe kitabesinde 1993 tarihi yazmaktadır. Eski mescid üzerine yeniden yapıldığı söylenmektedir. Kare planlı cami olup kubbesi kurşun kaplıdır. Cami iki katlı olup üst kat pencereleri yuvarlak kemer şeklindedir.

Cami mihrap, minber ve kürsü son dönem cini malzemeler ile yapılmıştır. Cami içi ayetler ve kalem işi motifler ile süslemelidir.

Kaynak: Kaynak: http://sehritavsanli.blogspot.com