23 Haziran 2024
Camiler

KAYA CAMİ – GÜLŞEHİR / NEVŞEHİR

Gülşehir ilçesi merkezinde yer alan camii, düzgün kesme taşla inşa edilmiş güney ve kayaya oyma kuzey olmak üzere iki birimden oluşmaktadır. Ahçıbaşı Süleyman Ağa tarafından yaptırılan yapının basık kemerli kapısı üzerinde altı satırlık Osmanlıca kitabesi bulunur. Ancak 1730 tarihini veren üç satırlık Osmanlıca kitabesi kayaya oyma bölümün batı duvarında yer alır. Caminin batısına yaklaşık kare planlı bir giriş bölümü eklenmiştir. Bu bölümün batı duvarındaki kapı ile harime geçiş sağlanır. Harim kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı olup, aynı doğrultuda altı takviye kemeri ile desteklermiş sivri tonoz örtülüdür. Bu birimden kayaya oyma kuzey kısma bir payenin taşıdığı iki kemer ile geçiş sağlanır. Yaklaşık merkezinde bir paye bulunan bu birim sıvanmıştır. Yapının kuzey-batı köşesinde dört sütunla biçimlenen baldaken tarzda özgün minaresi bulunur.

Kaynak: Kültür Portalı