23 Temmuz 2024
Camiler

KARAGÖZ CAMİİ – GAZİANTEP

Gaziantep’in eski yerleşim bölgelerinden Karagöz Mahallesi’nde olup, Suburcu Caddesi’nin bitimi ile Eskisaray Caddesi’nin başlangıcındaki köşededir. Minaresine dikkat edilirse Antep Harbi’nin izleri görülebilir.

Karagöz Camisi’nin adına dair efsane şöyledir; Gaziantep’te bulunan cami bir zamanlar harabe hâlindedir. Koca Battal Ağa; “Allah’ım, şu kara gözlü sürülerimden bana helâl kazanç ver de, camiyi yeniden yaptırayım.” diye dua eder. Duası kabul olunur ve cami yeniden yapılır. Caminin adı bu olaydan sonra Karagöz Camii olur.

756 yılında meşhur Nuri Mehmet Paşa’nın dedesi ve Antep’in yerlisi olan battal ağa tarafından yapımına başlanan caminin 1758 yılında tamamlanmış. Karagöz cami, adını Halep ve Antep arasında yaşayan Beydili ve Eymürlü boyuna mensup “Karagözlü” adında bir Türkmen oymağından aldığı söylenir.

18. yüzyılda Koca Battal tarafından mescitten camiye çevrilmiş. İlk yapılışı ise bilinmiyor. Enine dikdörtgen planlı. Kıbleye paralel iki bölümlü olan caminin bir bölümü geç dönemlerde yola katılmış olup, yalnızca tek bölüm günümüze gelebilmiş. Ana mekân üç çapraz tonozla örtülmüş. Caminin portali, mihrabı ve son cemaat yeri onarımlarla özgünlüğünü kaybetmiş. Cami ve minare kesme taştan yapılmış. 2007 yılı içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarımı yapılmış.

1137 tarihli şer-i mahkeme sicili kayıtlarında bu caminin yerinde yine “karagöz” adında bir mabet varmış. Eski mescit, battal ağa tarafından cami haline getirilmiş ve eski adıyla anılmaya devam edilmiş.

Kıbleye paralel, tek sahınlı, süslemesi az, küçük bir camidir. Batıdaki bir kapıdan alçak bir duvarla ikiye bölünmüş olan avluya geçilir. Avlunun camiye bakan cephesinde, diğer Antep camilerinde de görülen renkli taş süslemeler var.

Mihrapta da süsleme rastlanmaz

Kaynak: Kültür Portalı