20 Mayıs 2024
Camiler

HOCA SİNAN MESCİDİ – BERGAMA / İZMİR

    Hoca Sinan Mescidi Bergama Turabey Mahallesi Beylik Ambarı Sokak No: 8 de bulunmaktadır. Osmanlı Dönemi eserlerindendir. Yapının inşa kitabesi yoktur. Harime giriş kapısı üzerindeki “Maşallah” ve “Besmele” yazılarının altında H.1240 tarihi mevcuttur. Osman Bayatlı (H.1240) 1824 tarihinde onarım geçirdiğini, yapının (H.1005)1597 tarihli bir vakfiyeye göre de Zeytinli Değirmen’in bu mescide vakfedildiğini söylemektedir. Bu nedenle yapının 1597 yılından önce yapılmış olması gerekmektedir.

   Yapı kare planlı, tek kubbeli bir harim ile doğusunda bir son cemaat yerinden ibarettir. Duvarlar sıvalı ve boyalı olduğu için yapı malzemesi anlaşılamamaktadır. Harim kubbesi iki kademe halindeki profilli bir saçak ile çevrili, sekizgen kasnak üzerine oturmaktadır. Kubbe dıştan kiremit ile örtülüdür.

   Yapının güney cephesinde üstte iki pencere açıklığı yer alır. Pencereler düşey dikdörtgen açıklıklar şeklindedir. Batı cephesi tamamen sağırdır. Kuzey cephesinde ise altta yuvarlak kemerli bir pencere açıklığı mevcuttur. Harimin kuzey ve güney cepheleri doğuya doğru uzanarak ahşap örtülü son cemaat yerini sınırlamaktadır. Son cemaat yerinin güney duvarındaki, yarım daire profilli dış mihrap nişi çeyrek küre şekilli bir kavsara ile örtülüdür.

  Harim dört pencere ile aydınlatılmaktadır ve Türk üçgenleri ile geçilen bir kubbe ile örtülüdür. Çeyrek küre şekilli bir kavsaraya sahip olan mihrap ile ahşap minber sadedir.

  Mescid 1950 li yıllarda tamir görmüş ve bir küçük minare ilave edilmiştir. Mescid günümüzde kullanıma açıktır.

Bir yanıt yazın