18 Temmuz 2024
Camiler

HAN (KİLİSE ) CAMİİ – TALAS / KAYSERİ

Kayseri merkez, Talas ilçesi Erhan Caddesi üzerinde yer üzerinde bulunan bu yapı XIII. Yüzyıl Selçuklu eseridir.
1899 yılında II. Abdülhamit zamanında, iki katlı olarak Derviş Efendi tarafından inşa edilmiştir. Camiye üçgen alınlıklı düz lentolu kapıdan girilmektedir. Kare plandaki harim mekânının üzeri sivri kemerlerle taşınan kubbeyle örtülüdür. Kubbe kasnağı yüksek tutularak kasnakta yuvarlak kemerli 12 pencere açılmıştır. Barok tarzında süslenen caminin alt katı Sıbyan Mektebi olarak kullanılmıştır. Cami yanındaki han yıkılmıştır. Vaktiyle Kayseri şehri surlar içindeydi. Geceleyin şehir kapıları kapatılınca geç kalanların ve yolcuların konaklaması için bu han inşa edilmiştir. Zamanla hana ihtiyaç kalmayınca bu yapı camiye çevrilerek ibadete açılmıştır. Herhangi bir kitabesi olmadığından dolayı hana çevriliş tarihini de bilemiyoruz. Caminin ismi de bu sebeple Han Camii olarak verilmiştir.
Yapının içi ve dışı tamamen yöreye ait olan sarımtırak kesme taşlardan inşa edilmiştir. Camiye çevrildikten sonra minare ve mihrap eklenmiştir. Şimdiki kapıları sonradan açılmıştır. 1273 ve 1314 yıllarında iki defa onarılan camii, bir ara depo olarak kullanılmış ve 1950 yılında tekrar ibadete açılmıştır.
KAYNAK: KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARI