22 Mayıs 2024
Camiler

HACI ZEYNEL CAMİİ – TURGUTLU – MANİSA

Turgutlu İlçe merkezindir. İnşa kitabesi bulunmayan yapı mimari ve süsleme özelliklerinden hareketle 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başlarına tarihlendirilebilir. Osmanlı Dönemi yapısıdır.

Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı ibadet mekanı ile daha sonradan yapıya eklenen doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı son cemaat yerinden oluşmaktadır. Yapı içten düz ahşap tavan dıştan ise kırma çatı ile örtülmüştür. Ayrıca yapının batı cephesini kuzeyinde 1982 yılında yaptırılan tek şerefeli birde minaresi bulunmaktadır.

Yapının kuzeyinde yer alan son cemaat yeri dışarıya eksende dikdörtgen bir kapı ve kapının doğusunda üç büyük dikdörtgen, batısında iki büyük bir küçük pencere ile dışarıya açılmaktadır. Ayrıca üst seviyede biri eksende diğerleri ona simetrik üç küçük dikdörtgen pencere görülmektedir. Güney cephede eksene simetrik yuvarlak kemerli ikişer alt seviye penceresi ile doğu köşedeki pencerenin üzerinde yuvarlak (gül) pencere vardır. Doğu ve batı cephelerde ikişer yuvarlak kemerli alt seviye penceresi ile güneydeki alt seviye pencerelerinin üzerinde birer yuvarlak (gül) pencere bulunmaktadır. Yine batı cephenin kuzeyinde kare kaideli (kaidesini üst kısmı beş cepheli)

Silindirik gövdeli tek şerefeli minare görülmektedir.

Yapının son cemaat yerinin güney duvarında eksende dışa hafif taşkın üçgen alınlıklı dış kenarları plasterlerle sınırlandırılmış yuvarlak kemerli giriş kapısı yer almaktadır. Kapının iki yanında birer yuvarlak kemerli mihrap nişi, bunların yanında yuvarlak kemerli birer pencere ile bunların yanında ise yuvarlak kemerli birer kapı bulunmaktadır.

Ayrıca bunların üzerlerinde de daha küçük sivri kemerli üst seviye penceresi görülmektedir. Kapı kemer köşelikleri ile pencere kemer kilit taşlarında hilal ve yıldızdan oluşan ay-yıldız süslemesi, kapının iki yanındaki plasterlerin ortalarında ise çift hilalin ortasında yıldızdan oluşan süsleme vardır.

KAYNAK: MANİSA KÜLTÜR VARLIKLARI ( HAKKI ACUN)