20 Nisan 2024
Camiler

GAZAZHANE CAMİ – TİRE / İZMİR

İzmir ili, Tire ilçesi, Yeni Mahalle, Gazazhane Caddesi üzerinde yer alan Cami; H. 862 (1457) tarihinde Ferraşoğlu diye tanınan Hacı Kemal tarafından yaptırılmıştır.
İstanbul un fethinden sonra yapılan ilk camilerdendir. 
Eski Kazazlar (İpekçiler) Çarşısında yer alması nedeniyle Gazazhane Cami olarak ünlenmiştir. Ferraş olan Hacı Kemalin kent içinde kervansarayı da bulunmaktadır. Ancak bu kervansaray korunamamıştır.
Cami, Yeni cami ile karşı karşıyadır. Girişi zeminden yüksekçe olduğundan merdivenlerle çıkılır. Plan bakımından kare kübik gövdeli harim ve son cemaat yerinden oluşur. Harim kısmının üzeri sekizgen kasnağa oturan kubbeyle örtülüdür. Bu kubbe, dışarıda kiremit kaplı sekizgen piramit bir çatı altına gizlenmiştir. Kubbeye geçişlerde üçgen kuşakları kullanılmıştır. Etrafı kapalı olan harim, kasnaktaki dört pencereyle aydınlatılır. Son cemaat yeri harimin kuzeyinde olup harimle son cemaat yeri arasında bir geçiş yeri oluşturulmuştur. Son cemaat yeri doğrudan sokağa açılmaktadır. İki bölümlü son cemaat yeri zeminden yüksekte olup beş basamaklı merdivenle çıkılır. Bu bölümün üzeri eğimli bir çatıyla örtülmüştür. Minare harim ile son cemaat yerinin birleştiği köşededir. Sekizgen pabuçlu olup bu sekizgen pabuçtan silindirik gövdeye geçişlerde üçgen kuşakları kullanılmıştır. Şerefe altı düz olan minarenin külahı kurşun kaplıdır. Minare girişi harimle son cemaat yeri arasındaki bölümdendir. Bugün sıvalı olan yapıda malzeme olarak moloz taş ve tuğla kullanılmıştır.
Kaynak: Vakıflar Genel Müdürlüğü