24 Mayıs 2024
Camiler

EMİR SULTAN MESCİDİ – KAYSERİ

Yeri: Kayseri ili, Melikgazi ilçesinde, Kale içinde Sivas kapısı ile Boyacı kapısını birbirine bağlayan yol üzerinde, Cumhuriyet Mahallesinde bulunmaktadır.

Bugünkü durumu: Yapı sağlam ve ibadete açık olarak kullanılmaktadır.

Tarihi: 14.yüzyılın sonu 15.yüzyılın başlarına tarihlendirilebilir.

Plan ve mimari özellikleri: Mescit kendi adıyla anılan kümbetin batı duvarıyla bitişik olarak inşa edilmiştir. Kuzey cephe arazinin dolmasından dolayı yol kotunun altında kalmıştır. Mescit, güney-kuzey doğrultuda dikdörtgen plâna sahiptir. Mescidin batı duvarının bir bölümü kümbetin doğu duvarını oluşturur. Mescidin güney duvarı iki pencere ile boşaltılmıştır. Güney cephenin doğu köşesi oval biçimde pahlandırılmıştır. Doğu duvarı ise iki mazgal pencere ile boşaltılmıştır. Mescit ve kümbete kuzey cepheye açılmış olan kapıdan girilmektedir. Mescit ile kümbet arasında yapının batı duvarının kuzeyine kaydırılmış bir hacet penceresi bulunmaktadır. Kümbetin kapısı olmasına rağmen bugün içine bu hacet penceresinden geçilerek ulaşılmaktadır. Giriş kapısının üzerinde demir parmaklıklı bir pencere bulunmaktadır. Kuzey duvarın doğu tarafında yarım sekizgen nişli bir mihrabiye bulunmaktadır. Kuzey güney yönde tasarlanan harim mekânı, mihraba paralel iki ahşap sütunun desteklediği, kuzey-güney yönünde uzanan ahşap hatıllarla örtülmüştür. Mescidin mihrabı dikdörtgen biçiminde iki basit silmenin içine alınmış, yarım sekizgen formludur. Mihrabın iki yanına sonradan birer niş açılmıştır.    Harimin batısındaki hacet penceresi sonradan kapıya dönüştürülmüştür. Mescit ve kümbetin beden duvarları arasında teknik ve form bakımından farklılıklar vardır. Mescidin beden duvarları kümbetin beden duvarlarından daha ince yapılmıştır.

Süslemesi: Mescitte herhangi bir süsleme unsuru yoktur.

Malzeme ve teknik: Kapı ve pencere sövelerinde yonu taş, diğer bölümlerde ise moloz taş kullanılmıştır.

Kitabesi: Eserin kitabesi yoktur.

Tarihlendirme: Mescit ve kümbetin kim için kim tarafından hangi tarihte yapılmış olduğunu gösteren bir yazıt yoktur. Eser adını aldığı kişinin yaşadığı dönem dikkate alınarak 14.yüzyılın sonları 15.yüzyılın başlarında yapılmış olmalıdır.

Kaynakça: İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve Mescitleri, Kayseri, 1997, s.60.

Nazım Şanlı, Kayseri’deki Mescitler, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1999.