23 Haziran 2024
Camiler

DARÜLKURRA CAMİ – BAYINDIR / İZMİR

İzmir ili Bayındır ilçesi Cami Mahallesi, Mektep sokakta bulunmaktadır. Aydınoğlu Beylik dönemi camilerinden olup, Minaresi 19, asır ikinci yarısında aittir. Kitabesine göre H 971 yılında  SELİM HAN tarafından yapılmıştır.

Kubbeli harimi, üç küçük kubbeli son cemaat yeri olan minareli küçük sevimli bir camidir. Harimi 7m.x7m. ebatlı kare planlıdır. duvarların kalınlığı 1m. kadardır. Avlusunda çok harap hale gelmiş bir şadırvan bulunur. Harimde mihrabı beş sıra stalaktitli ve etrafı profillidir. Kadınlar mahfeli ile minber ahşaptan yapılmış olup herhangi bir özelliği yoktur. Caminin yuvarlak sağır kemerli  ve düz atkılı altı adet penceresi vardır. Bu Pencereler, mihrapta altta bir , üstte bir yuvarlak, iki yanda, iki altta ve  iki  üstte (petekli) geri üstte iki adet pencere bulunur. Harim kubbesi basıktır. Son cemaatte köşelerde iki yığma sütun, ortada iki yuvarlak sütuna dayanan üç kubbesi bulunmaktadır.

Minaresi sekizgen kaideli olup , gövdesi yuvarlaktır. Minare kürsüsünün dört yüzünde sivri kemerli sağır nişler bulunmaktadır. kürsü kısmındaki yuvarlak kemerli minare kapısının üst kısmına her iki yanında birer gülbezek bulunan mermer plaka konulmuştur. kesme taştan inşa edilmiştir. Minarenin taştan şerefe altı yarı yarıya çürümüştür. Halen bir taş yere düşmüştür. Bu kısmın kurtarılması eserin sağlığı açısından önemlidir.

Kubbesi dıştan kiremitle kaplanmıştır. Son cemaatteki iki sütun (abaküs) boyanmıştır.

Caminin avlusunda sekizgen planlı bir şadırvan mevcuttur. Şadırvan harap durumda olup kullanılmamaktadır.

Bir yanıt yazın