19 Nisan 2024
Camiler

ASLANLI (ARSLANCI ) CAMİ – BERGAMA / İZMİR

İzmir in Bergama ilçesi Atmaca mahallesinde bulunan cami Osmanlı dönemi olup 18. Yüzyıl da yapılmıştır.

Yapı kare planlı, kırma çatılı harimi ile kuzeyinde bir son cemaat yeri olan, dikdörtgen kaide üzerinde yuvarlak gövdeli bir minaresi vardır. Yapı malzemesi olarak; kaba yontu taş, düzgün kesme taş ve tuğla kullanılmıştır. Yapı çeşitli onarımlar geçirmiştir.

Harimin batı cephesinde pencere açıklığı olmamasına karşın güney cephesinde altta iki, üstte üç, doğu cephesinde ise altta bir, üstte bir olmak üzere yedi pencere mevcuttur. Harimin kuzeydoğu köşesinde yer alan minarenin düzgün kesme taşlarla inşa edilmiş kürsü kısmı ilk yapıdan, ya da onarım kitabesinde belirtildiği gibi 18 . Yüzyıl eseridir. Blok taşlar arasında bulunan mermer devşirme mimari parça Bizans özellikleri yansıtır. 

Yapının kuzeyinde yer alan son cemaat yerinden üstü kırma çatı ile örtülü, içi ise ahşap tavanlı harimine girilir. Yarım daire planlı mihrap nişi, çeyrek küre şekilli bir kavsaraya sahiptir. Minberi sadedir.

Yapının kuzeyinde son cemaat giriş kapısı üstünde bir onarım kitabesi vardır. O. Bayatlı yapıyı ARSLANCIZADE nin yeniden yaptırdığını: SOFUZADE HACI AHMET in de H 1070 / M 1660 tarihinde onarttığı belirtilmektedir. Ancak kitabede caminin ilk yapım tarihi görülmemektedir. Caminin güney doğusunda doğu – batı istikametinde bir tonoz bulunmaktadır. Tonoz harap haldedir.

Küçük bir haziresi vardır

Bir yanıt yazın